Παρουσίαση Open Source & Linux στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

November 15, 2007 · Posted in Linux Exhibitions · 3 Comments 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του πανεπιστημίου Πειραιά οργανώνουμε την Τετάρτη 21/11 στο ΗΛ4 στις 16:00 την πρώτη συναντηση για την ενημέρωση των φοιτητών πάνω στο Open Source και το Linux

———————————————————————————————————————–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Προσκαλούνται όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να παρευρεθούν στην εκδήλωση που διοργανώνεται από φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών την ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 στο αμφιθέατρο ΗΛ4 ώρα 16:00 με θέμα:

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ LINUX»

Θα συζητηθούν θέματα ανοικτού λογισμικού, την ιστορική εξέλιξη των λειτουργικών που βασίζονται σε GNU-General Public License(GPL) και των εφαρμογών που είναι και αυτά υπό την ίδια license (GPL, GNU-Project)

Μετά την παρουσίαση θα γίνει επίδειξη από τους φοιτητές πάνω στο λειτουργικό Linux για εφαρμογές αντίστοιχες και ίδιες με αυτές που τρέχουν σε περιβάλλοντα Windows.

Το πιο όμορφο
με αυτές τις συναντήσεις
είναι ότι νιώθει κανείς
να υπάρχει κάτι κοινό
στην ατμόσφαιρα,
που μοιράζονται όλοι.

Gentoo Miniconf
Patras Wireless Metropolitan Network
Planet Hellug
iloog
forum hellug

css.php